En oförändrad värld

Det finns många som hoppas på att mänskligheten på ett mirakulöst sätt kommer att "vakna" och gemensamt förhindra framtida katastrofer. Jag tillhör inte den kategorin och jag skall tala om varför.


Det ligger inte i människans natur att frivilligt acceptera att gå från ett gott tillstånd till ett sämre. Om hon ser sitt liv som gott, (vilket visserligen är ovanligt då de flesta av oss aldrig blir nöjda), så strävar hon efter att bibehålla detta eller till och med förbättra detta utifrån sina begär och önskningar.

  Inte ens om livsstilen i längden är skadlig för henne är hon redo att ge upp den. Jag tänker på rökare/snusare och cancer. Vanligtvis är det först efter ett cancerbesked som den drabbad på allvar försöker att ändra sin livsstil och en del lyckas inte ens då. Den omedelbara tillfredsställelsen av nikotinrushen har ett större värde än livet självt i det långa loppet.


Jag behöver faktiskt inte vara så tydlig i mina exempel, jag skulle lika gärna kunnat säga att bilisten ogärna ger upp sin livsstil även om hon vet att bilar dödar medtrafikanter, släpper ut miljögifter som orsakar allergier och cancer, samt koldioxid som orsakar en global uppvärmning vilket i sin tur påverkar hela planeten.

  Sett ur det perspektivet så är rökare harmlösa varelser som främst tar livet av sig själva.


Eller att varje gång du flyger så uppmuntrar du spridandet av luftburna gifter högt upp i atmosfären, gifter som färdas runt hela planeten och faller som ett fint sprej överallt. Gifter som kan hittas på det krympande istäcket vid nordpolen, i sälspäck och i Isbjörnarnas kött. Gifter som vi alla andas in då vi vandrar på denna planet, gifter vi inte kan komma undan. Dessutom så förbrukar man extrema energimängder samt bidrar till den globala uppvärmningen.

  Sett ur det perspektivet så kan man undra om de som dör på grund av passiv rökning är något att bråka om?


Vi är alltså högst ovilliga att förändra vår livsstil frivilligt. Även om vi nu faktiskt känner att något behöver göras och upplever att vi själva brinner av engagemang så är sannolikheten hög för att vi faktiskt, när det kommer till kritan, inte tar oss för någoting.

  Orsaken är enkel, vi har i allt högre grad blivit betraktare, människan har alltid varit en betraktare, men på senare tid, (de sista femtio åren), så har detta blivit allt mer tydligt.


Vi fungerar enligt devisen, hellre någon annan än mig. Sedan vi blev bofasta som art har vi arrangerat diverse spektakel för att tillfredsställa vår omättliga lust att se andras lidande.

  Det kan handla om offentliga avrättningar, tortyrer eller strider till döds på arenor. Blodet och döden fascinerar oss så länge vi själva inte drabbas, det fascinerar oss så till den milda grad att det fortfarande är de populäraste genrerna i vår tid, jag tänker främst på våldsfilmer och litteratur, (där de så kallade polisromanerna utgör den mest förtäckta delen av vår blodlust).

  Faktum är att de mest populära teveserierna handlar uteslutande om människor som petar i andra människors misshandlade och döda kroppar.


Vi är betraktare och så länge vi själva inte är direkt berörda av döden eller sjukdomen så hejar vi på, mera blod, mera våld.

  Om du har svårt för att hålla med mig om detta så kan du företa en liten exkursion i tevetablån för i princip vilken kanal som helst, eller ägna dig åt att läsa igenom någon av kvällstidningarna. Du kommer att finna att mediaflödet handlar, nästan, uteslutande om våld, sex och katastrofer.


De populäraste sajterna på Internet har med sex att göra.

  Men det är ju inte våld, kanske du säger.

  Nja, det mesta av den så kallade erotiken på Internet är framställd av män för män, vilket innebär att kvinnor är en vara eller en produkt. Om man behandlar en människa som en vara eller en produkt så måste man nog kalla det för ofrivilligt slaveri och därmed också våld.

  Men, kanske du säger, en del av tjejerna gör ju det frivilligt.

  Sant, en del gör nog det. Frågan är hur frivilligt det är dock? Hur kommer det sig att tjejen hamnade i en situation där hon ställdes inför valet att bli utnyttjad av män och förevisad på Internet? Jag är säker på att de allra flesta tjejerna som gör det "frivilligt" förmodligen hade ett annat förstahandsval då de valde yrke.

  Jag är också säker på att det var män som "guidade" dem på frivillighetens väg, män som såg till att de egentligen aldrig hade något annat att välja på.


Nå, nog om detta, det var inte porrindustrin som skulle avhandlas idag.


För att summera så här långt; för det första, vi vill ogärna gå från ett "gott" tillstånd till ett sämre och för det andra, vi ser med fascination på under det att katastrofer utvecklar sig, både små och stora, så länge de inte drabbar oss.


Nu kommer vi till det sista och starkaste argumentet av alla. De som innehar makten politiskt och ekonomiskt har inget intresse av att någonsin göra avkall på den makten.

  Jag skall förklara, politiker vals utifrån de trovärdigaste löften de kan avge, löftena behöver inte infrias när de väl är valda, men de måste vara trovärdiga.

  Om en politiker säger att vi kommer att få det bättre och bli rikare om ni röstar på mig så väljer vi att tro på det därför att vi vill få det bättre och vi vill bli rikare.

  Om en politiker säger att han inte kan se en framtid utan bilen så kommer vi att ge honom vår röst därför att vi inte heller kan se en framtid utan bilen.


Sedan spelar det ingen roll om framtiden säger att bilen inte har någon framtid. Det spelar ingen roll om framtiden säger att människan inte har någon framtid om hon envisas med att ljuga för sig själv.

  Vi kommer ändå att välja att tro på den som säger att bilen kommer att finnas hos oss i vår framtid.


Jag har givit Anders Carlgrens uttalande lite eftertanke och kommit fram till att han faktiskt säger samma sak som jag, fast på ett annat sätt. Han kan inte se någon framtid utan bilen och jag kan inte se någon framtid om vi envisas med att köra vidare. Alltså har vi båda svårt att se en framtid.


Makten var det, politikerna kommer alltså att göra allt för att försäkra oss om deras egen förträfflighet genom att servera oss de lögner som får dem valda och kvar vid makten, (oavsett partitillhörighet).


Vilket då för oss till den sista delen av detta inlägg, pengarna Den ekonomiska makten har inget samvete och skyr inga som helst medel för att befästa och utöka sin kontroll över jordens resurser. Exemplen på detta är legio, de är faktiskt så många att det är helt fasansfullt och vad som är än mer fasanfullt är att vi stödjer deras verksamhet genom att köpa deras varor. (Jag har givit exempel på detta i mina tidigare inlägg).

  Det är som att ge bödeln en slant så att han gör ett bar jobb då han skiljer vårt huvud från vår kropp.


Det är helt fantastiskt egentligen, hur vansinnigt förledda vi är och hur vansinnigt ignoranta vi väljer att vara. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, fan vet om vi inte förtjänar att gå under.


Planeten och naturen behöver inte oss, det är vi som behöver planeten och dess mångfald.


Lev väl. 

Allmänt | |
Upp